Bilder  Länkar Stamtavla  Tävlingar  Utställning

                                                          Statestik på Ajaxs avkommer

           LPI LPII LPIII Chiminies Ajax

                          (e: Croisantin Dossiboy - u: Dream Bird´s Pandora)    

                                  Född/Born 2003-02-13

                                     HD A/A  ATROS/UA Ögon UA

                  MH-TESTAD. GODKÄND ANLAGSKLASS VILTSPÅR